Тренинг "Екипна ефективност"

На 22. и 23. Ноември 2014 г. Авангард Персонал Консултинг ООД организира двудневно изнесено обучение по ключови компетентности на тема "Екипна ефективност". Участници в обучението бяха представители на Областна администрация Хасково, която инициира обучението в рамките на реализирания от нея проект "Подобряване на професионалната компетентност на служителите от Областна администрация Хасково" по Оперативна програма "Административен капацитет".
Използваните по време на тренинга от обучителния екип Татяна Врабчева - Русева и Павел Павлов разнообразни интерактивни методи и техники, позволиха на участниците да:
- изследват своята истинска индивидуална, генетично определена природа (биоструктура на личността);
- разберат повече за своите личностни предимства и ограничения;
- разширят знанията си за предимството на екипната работа и
- усъвършенстват уменията си за работа в екип.

Актуално

RSS
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Заповядайте на семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презент…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…
Тиймбилдинг на Община град Добрич
На 17. и 18. Септември се проведе Тиймбилдинг на Община град Добрич. Около 100 служители на общинска…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай