Тренинг "Екипна ефективност"

На 22. и 23. Ноември 2014 г. Авангард Персонал Консултинг ООД организира двудневно изнесено обучение по ключови компетентности на тема "Екипна ефективност". Участници в обучението бяха представители на Областна администрация Хасково, която инициира обучението в рамките на реализирания от нея проект "Подобряване на професионалната компетентност на служителите от Областна администрация Хасково" по Оперативна програма "Административен капацитет".
Използваните по време на тренинга от обучителния екип Татяна Врабчева - Русева и Павел Павлов разнообразни интерактивни методи и техники, позволиха на участниците да:
- изследват своята истинска индивидуална, генетично определена природа (биоструктура на личността);
- разберат повече за своите личностни предимства и ограничения;
- разширят знанията си за предимството на екипната работа и
- усъвършенстват уменията си за работа в екип.

Актуално

RSS
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай