Обучение на персонал, зает в социално предприятие за обществено хранене

Екип на Авангард Персонал Консултинг ООД организира и проведе обучение  за създаване на управленски капацитет и мотивационно обучение на тема "Мотивация за заетост и адаптиране към новите изисквания на пазара на труда". Дейностите бяха част от проект на Община Ситово "Социално предприятие за обществено хранене "Независим живот"" по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Някои от дискутираните теми по време на обученията бяха:

 • Общи познания за грижи в домашна среда – подходи и принципи при предоставяне на соц. услуги;
 • Социално предприятие за обществено хранене; Методи на работа в обществената трапезария и при предоставяне на услугата домашен социален патронаж;
 • Професионална роля и основни задължения: Предоставяни услуги; Права и задължения на персонала в соц. предприятие за обществено хранене;
 • Професионална компетентост и личностови характеристики;
 • Организация на работния процес; Документация – съдържание и отговорници;
 • Професионални задължения на новата позиция;
 • Права на потребителите на социални услуги;
 • Работа в екип - екипна организация на предоставянето на социални услуги, характеристики на добре работещия екип;
 • Фази на развитие на екипа;
 • Комуникацията в ежедневната ни работа;
 • Специфика на общуването с възрастни хора и хора с увреждания;
 • Планиране на работата в социално предприятие за обществено хранене. Създаване на подходяща времева среда за изпълнение на индивидуалните задължения.

Документи за изтеляне

Актуално

RSS
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Заповядайте на семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презент…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…
Тиймбилдинг на Община град Добрич
На 17. и 18. Септември се проведе Тиймбилдинг на Община град Добрич. Около 100 служители на общинска…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай