Обучение на персонал, зает в социално предприятие за обществено хранене

Екип на Авангард Персонал Консултинг ООД организира и проведе обучение  за създаване на управленски капацитет и мотивационно обучение на тема "Мотивация за заетост и адаптиране към новите изисквания на пазара на труда". Дейностите бяха част от проект на Община Ситово "Социално предприятие за обществено хранене "Независим живот"" по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Някои от дискутираните теми по време на обученията бяха:

 • Общи познания за грижи в домашна среда – подходи и принципи при предоставяне на соц. услуги;
 • Социално предприятие за обществено хранене; Методи на работа в обществената трапезария и при предоставяне на услугата домашен социален патронаж;
 • Професионална роля и основни задължения: Предоставяни услуги; Права и задължения на персонала в соц. предприятие за обществено хранене;
 • Професионална компетентост и личностови характеристики;
 • Организация на работния процес; Документация – съдържание и отговорници;
 • Професионални задължения на новата позиция;
 • Права на потребителите на социални услуги;
 • Работа в екип - екипна организация на предоставянето на социални услуги, характеристики на добре работещия екип;
 • Фази на развитие на екипа;
 • Комуникацията в ежедневната ни работа;
 • Специфика на общуването с възрастни хора и хора с увреждания;
 • Планиране на работата в социално предприятие за обществено хранене. Създаване на подходяща времева среда за изпълнение на индивидуалните задължения.

Документи за изтеляне

Актуално

RSS
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай