Обучение: Методология и проучване на най – добри практики и benchmarking анализи в сферата на туризма

"Авангард Персонал Консултинг" ООД организира и провде от 23. до 26.06.2010 в Гърция, Община Ефкарпия, обучение за 30 общински служители и социално - икономически партньори от Общините Крушари и Тервел. Темата на обучението бе ”Методология и проучване на най – добри практики и benchmarking анализи в сферата на туризма” и се проведе в рамките на проект на Община Крушари  “Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм – ключ към устойчиво регионално развитие на Общините Крушари и Тервел” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г..
Целта на обучението в партньорската община Ефкарпия, Гърция, бе общинските служители от двете администрации и техните социално-икономически партньори да се запознаят и усвоят добрите практики и положителен опит  в развитието  на алтернативния туризъм, които да приложат на практика в своите общини за постигане на интегрирано развитие на тази част от област Добрич в сферата на туризма. По време на обучението участниците имаха възможност да придобият умения за планиране и промотиране на туристически продукт и туристически дестинации, и да изградят умения за активизиране на местната икономика чрез развитие на местен туристически продукт.

Актуално

RSS
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай