Обучение: Методология и проучване на най – добри практики и benchmarking анализи в сферата на туризма

"Авангард Персонал Консултинг" ООД организира и провде от 23. до 26.06.2010 в Гърция, Община Ефкарпия, обучение за 30 общински служители и социално - икономически партньори от Общините Крушари и Тервел. Темата на обучението бе ”Методология и проучване на най – добри практики и benchmarking анализи в сферата на туризма” и се проведе в рамките на проект на Община Крушари  “Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм – ключ към устойчиво регионално развитие на Общините Крушари и Тервел” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г..
Целта на обучението в партньорската община Ефкарпия, Гърция, бе общинските служители от двете администрации и техните социално-икономически партньори да се запознаят и усвоят добрите практики и положителен опит  в развитието  на алтернативния туризъм, които да приложат на практика в своите общини за постигане на интегрирано развитие на тази част от област Добрич в сферата на туризма. По време на обучението участниците имаха възможност да придобият умения за планиране и промотиране на туристически продукт и туристически дестинации, и да изградят умения за активизиране на местната икономика чрез развитие на местен туристически продукт.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай