Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"

На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран от Оперативна програма "Развитие на Човешките ресурси" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Водеща организация по проекта е Авангард Персонал Консултинг ООД, а партньор - Община град Добрич.
Продължителността на проекта е 2 години (от м. Юни 2018 г. до м. Юни 2020 г.)

Основната цел на проекта е подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност, чрез предоставяне на комплекс от безплатни обучения и услуги, както и предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране.

Участие в проекта могат да вземат лица, желаещи да започнат собствен бизнес, в т.ч. безработни и работещи хора.
Те ще имат възможност да ползват безплатно следните услуги:
  • Информиране и мотивиране за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, в т.ч. участие в групови информационни събития, "Дни на отворените врати", индивидуални срещи за оценка на готовността и мотивация за стартиране на самостоятелна дейност;
  • Безплатно обучение, свързано с развитие на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения. По време на обучението участниците ще имат възможност да придобият знания, които ще ги запознаят с основните задачи и задължения на предприемачите, ще им помогнат по – лесно да изградят идеята за собствен бизнес и ще ги запознаят с основните аспекти на това да си предприемач.
  • Безплатни консултантски услуги за усвояване на нови умения от бъдещите предприемачи във връзка с управлението и развитието на техните бизнеси. Консултациите ще помогнат на участниците в проекта да доразвият своя предприемачески и мениджърски потенциал, и  доусъвършенстват уменията си за създаване и управление на свой собствен бизнес. Примерни теми на консултациите ще бъдат: бизнес планиране, разработване на проекти, регистрация на фирма и административни въпроси, управление на финансите и счетоводството, управление на човешките ресурси, маркетинг и реклама, юридически въпроси, информационни технологии и др.

Всеки, който желае да получи по-подробна информация за планираните по проекта дейности, или да се включи като участник в него, може да се свърже с нас:
адрес: гр. Добрич, бул."Русия", № 2 Е, ет. 2 (сградата на Частно училище "Леонардо да Винчи");
тел.: 058/ 601 785 и
e-mail: office@avangardpc.com

На линковете по-долу можете да прочетете публикации в медиите, отразяващи проведената презентация:

Проект „СТАРТЪП ПО ПЪТЯ КЪМ СЪВЪРШЕНСТО“, Договор № BG05M9OP001-1.023-0021-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
~ www.eufunds.bg ~

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай