Ваучерна схема Аз мога

Фирма "Авангард Персонал Консултинг" ООД е одобрена за доставчик на услуги и ще извършва обучения на безработни и заети лица по процедури за директно предоставяне по приоритетна ос 1 и 2 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. Видовете ключови компетентности и наименованията на конкретните обучения са:
Умение за учене:
- Stuctogram® - ключ към самоопознаване и опозотворяване на личния потенциал;
- Мотивационно обучение за по-добра личностна и професионална реализация;
- Работа в екип;
- Стрес и дистрес - умения за работа в стресогенна среда.
Обществени и граждански компетентности:
- Създаване и ефективно управление на НПО;
- Обслужване на клиенти със специфични потребности;
Инициативност и предприемачество:
- Планиране и ръководство на проекти.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай