Ваучерна схема Аз мога

Фирма "Авангард Персонал Консултинг" ООД е одобрена за доставчик на услуги и ще извършва обучения на безработни и заети лица по процедури за директно предоставяне по приоритетна ос 1 и 2 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. Видовете ключови компетентности и наименованията на конкретните обучения са:
Умение за учене:
- Stuctogram® - ключ към самоопознаване и опозотворяване на личния потенциал;
- Мотивационно обучение за по-добра личностна и професионална реализация;
- Работа в екип;
- Стрес и дистрес - умения за работа в стресогенна среда.
Обществени и граждански компетентности:
- Създаване и ефективно управление на НПО;
- Обслужване на клиенти със специфични потребности;
Инициативност и предприемачество:
- Планиране и ръководство на проекти.

Актуално

RSS
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай