Заключителен семинар: Таланти без граници

На 04.12.2009 бе проведен заключителен семинар на тема "Таланти без граници" по проект "ИНТЕГРОМА - създаване на условия в Добрич за развитие и интеграция на млади таланти от ромски произход в областта на науките, изкуствата и спорта с активното участие и подкрепа на техните родители и учители" (BG051PO001/07/4.1-01/47 - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"). "Авангард Персонал Консултинг" ООД участваше в проекта като подизпълнител на Община Добрич по изпълнение на следните дейности:

  • Разработване, провеждане и анализ на резултати от анкета за индентифициране на целевата група, която да носи информация за таланта (дарбата на детето), неговата нагласа и тази на семейството му за участие в проекта.
  • Разработване, провеждане и анализ на резултати на анкета, проведена след постъпване на децата в приемни училища.
  • Организиране и провеждане на психологически тестове сред децата от целевата група и членове на техните семейства.
  • Организиране и провеждане на 3 обучителни семинара (конференции) на тема:
    - "Прилагане на индивидуални практики по насърчаване и подкрепа на млади таланти от малцинствата" с участието на лектори – експерти от НСЕДВ;
    - "Ромската култура – позната и непозната";
    - "Таланти без граници" - заключително семинарно занятие. То бе проведено в две части. На първата присъстваха представители на всички целеви групи и участници в проекта: учители, психолози, директори на училища, представители на родителската общност, консултанти и представители на Община Добрич. По време на обсъждането участниците имаха възможност да кометнират добри практики и трудности, възникнали в хода на работата. Втората част бе под формата на концерт - представяне на дарбите и постиженията на деца с изявени таланти, включени в проект "Интегрома".

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай