Професионална равнопоставеност между жените и мъжете

15.05.2009 г.
В рамките на проект "Компас Равнопост@веност", финансиран от програма "Леонардо да Винчи - Трансфер на иновации", в който Авангард Персонал Консултинг е асоцииран партньор, Търговско - промишлена палата Добрич организира  кръгла маса на тема "Професионална равнопоставеност между жените и мъжете". В представянето взеха участие партньори по проекта от държавите Франция, Италия, Испания и Швейцария, които предоставиха информация за ситуацията в съответните страни. За професионалната равнопоставеност от гледна точка на българските синдикати, говори регионалният председател на КНСБ – Добрич, а гледната точка на работодателите по въпроса бе представена от г-жа Катя Петкова от фирма „Спарг” ООД. В представянето взе участие и г-жа Виолета Иванова (изследовател от Института за синдикални и социални изследвания при КНСБ), която говори за баланса между професионалния и личен живот.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай