Обучителна програма за доброволци от Граждански форум по социални въпроси

На 26. Март завърши последният от трите модула обучения, по време на които Сдружение „Алтернативи“ успешно си партнира с г-н Павел Павлов, в ролята му на обучител при реализирането на Обучителна програма за доброволци от Граждански форум по социални въпроси по проект: „Граждански форум по социални въпроси в община Карнобат” на Сдружение „Алтернативи”.

Ангажиментът на г-н Павлов се състоеше в провеждането на:
  • Обучение на тема: „Работа в екип на НПО и представители на целевите групи за активно включване и развитие на социална политика на местно ниво“
  • Обучение на тема: „Умения за проучване на потребности и стратегическо планиране“
  • Обучение на тема: „Умения за застъпничество“
 
Използваните по време на обученията обучителни методи и техники позволиха на участниците:
  • да разгърнат индивидуалния и екипния потенциал, с оглед повишаване ефективността на Гражданския форум при планиране и реализиране на съвместни дейности и проекти;
  • да се запознаят с различни количествени и качествени методи за проучване на потребностите на целевите групи и да могат да ги използват във връзка с работата на Гражданския форум по социални въпроси в Община Карнобат;
  • да успяват успешно да планират стратегията си на застъпническа кампания въз основа на идентифицираните заинтересовани страни и анализ на силите в общността.
 

Актуално

RSS
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай