"Училище за родители"

В периода 11. - 14. Януари 2016 г. екип на Авангард Персонал Консултинг организира и проведе поредното събитие по проект "Младежки център Добрич - Вашето утре" на тема "Училище за родители". По време на обучението участниците, настоящи и бъдещи родители, обсъждаха теми важни за изпълнението на тяхната най-значима роля в живота - а именно: Как да бъдат огворни родители. По време на обучението бяха обсъждани и теми, изключително важни и наболели в днешно време, а именно:
- Превенция на подрастващите от пристрастяване към алкохол и наркотици,
- Домашно насилие,
- Ранни бракове и
- Защо е важно децата да посещават редовно училище и Какви са опасностите от преждевременно напускане на училище?

От споделените мнения и повдигнати въпроси по време на обучението стана ясно, че интересни теми за обсъждане по време на бъдещи подобни обучения са например: Варианти за намиране работа; Съчетаване на трудова заетост и отговорно отглеждане на деца; По-успешни подходи при възпитание на деца, съвети за възпитание на „трудни деца“ и др.. Участниците имаха също и доста въпроси, свързани с работата на социалните служби, документите за тези служби и начините на попълването им. От участниците произлезе и предложението да се организират и в бъдеще такива тренинги и на тях да присъстват както педагози и  психолози, така и представители на социалните служби.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай