Териториално и социално-икономическо проучване

По поръчка на Сдружение "МИГ Тервел - Крушари" Авангард проведе проучване с предмет: „Териториални и социално-икономически проучвания и анализи на общности и стопански сектори на територията на общините Тервел и Крушари в помощ на прилагането на подхода ЛИДЕР – 2013 г.“. Услугата бе изпълнена в периода 15.03.2013 – 15.05.2013 г. В процеса на изпълнение на поръчката, екипът на Авангард Персонал Консултинг ООД изготви работна методология, анкетни карти и проведе проучването сред над 100 респондента и 15 представители на фирми, земеделски производители, читалища, кметства и други институции, действащи на територията на МИГ Тервел – Крушари, с цел да се оцени достъпа им до видове услуги и да се направи количествена оценка на потребелението им. Базирайки се на прецизно изготвения подробен статистически анализ и аналитичното обобщение, изследователски екип даде накрая и своите полезни препоръки и реалистично базирани предложения за организиране на предоставянето на услуги. С резултатите от проучването можете да се запознаете от приложения по-долу файл.

Документи за изтеляне

Актуално

RSS
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай