Социално - икономически анализ

В изпълнение на поръчение, направено от страна на Местна инициативна група Тервел-Крушари, Авангард изготви социално-икономически анализ на общностите на младежите (до 40 г.) и на жените от територията на МИГ Тервел-Крушари за проучване на потребностите им и идентифициране на възможни начинания за подпомагане чрез Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари.
Целта на проучването беше да установи:
- потребността от подпомагане на всяка една от групите;
- кои направления са перспективни за предприемачество и трудова реализация;
- приложимостта на мерките на Стратегия за местно развитие към интересите на целевите групи;
- степентта на съответствие на целите на Стратегията за местно развитие с очакванията на целевите групи, интереси и капацитета им.

Проучването включва следната информация:
- характеристика на целевите групи - възрастова, образователно-квалификационна, социално-битова, етническа структура;
- интереси и възможности за кандидатстване за финансиране - перспективни области и направления за кандидатстване и дейности, които имат нужда от финансиране;
- размер на необходимите средства за финансиране и източници на финансиране;
необходимост от подкрепа при кандидатстването.

Пълния текст на Анализа можете да прочете от файла по-долу.

Документи за изтеляне

Актуално

RSS
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай