Фирмено консултиране

Индивидуално консултиране

Нашият екип от специалисти е на разположение за осъществяване на индивидуални програми за постигане на:

  • Процес, който стимулира отговорното мислене, вземането на самостоятелни решения и  справянето с вътрешното напрежение в колектива;
  • Система, която насърчава личната инициатива, вътрешна мотивация, насочени към положителни качествени постижения;
  • Повишена ефективност в работата с кадрите, развитието им и задържането на ценни за организацията служители.

Групово консултиране

Ние предлагаме една специфична форма на въздействие за постигане на повишена лична мотивация и осъзнаване на корпоративните цели, която ви дава:

  • Обмен на опит, активни контакти и успешни решения в различните вътрешни структурни звена, клиенти и външни партньори;
  • Въвеждане на най-добрите практики;
  • Подобрена комуникация в организацията и ефективност на екипната работа;
  • Ефективен диалог на различните равнища на управление и изпълнение.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай