Примерни модули

Програми за лидерство и управление:

 • Лидерски роли и управленски умения;
 • Водене на работни срещи и съвещания;
 • Управление на конфликти;
 • Лидерство и мотивация.

Програми за работа в екип:

 • Развитие на уменията за работа в екип;
 • Повишаване на екипната ефективност;
 • Укрепване на колективи.

Програми за обслужване на клиенти:

 • Обслужване на клиенти;
 • Комуникация с клиенти;
 • Умения за комуникация по телефон.

Програми за търговски умения:

 • Умения за продажби;
 • Удоволствието да продаваш.

Програми за умения за преговаряне:

 • Умения за водене на преговори;
 • Тактики при воденето на преговори;
 • Умения за разрешаване на конфликти.

Програми за комуникация и презентационни умения:

 • Ефективната комуникация;
 • Развитие на уменията за презентиране;
 • Фасилитиране на групови дискусии.

Програми за управление на човешките ресурси:

 • Пазар на труда и стратегии за търсене;
 • Умения за водене на интервю за подбор.

Други:

 • Управление на стреса;
 • Управление на времето;
 • Маркетинг на таланта;
 • Управление на проблемите;
 • Асертивно поведение;
 • Разработване и управление на проекти.

назад

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай