Примерни модули

Програми за лидерство и управление:

 • Лидерски роли и управленски умения;
 • Водене на работни срещи и съвещания;
 • Управление на конфликти;
 • Лидерство и мотивация.

Програми за работа в екип:

 • Развитие на уменията за работа в екип;
 • Повишаване на екипната ефективност;
 • Укрепване на колективи.

Програми за обслужване на клиенти:

 • Обслужване на клиенти;
 • Комуникация с клиенти;
 • Умения за комуникация по телефон.

Програми за търговски умения:

 • Умения за продажби;
 • Удоволствието да продаваш.

Програми за умения за преговаряне:

 • Умения за водене на преговори;
 • Тактики при воденето на преговори;
 • Умения за разрешаване на конфликти.

Програми за комуникация и презентационни умения:

 • Ефективната комуникация;
 • Развитие на уменията за презентиране;
 • Фасилитиране на групови дискусии.

Програми за управление на човешките ресурси:

 • Пазар на труда и стратегии за търсене;
 • Умения за водене на интервю за подбор.

Други:

 • Управление на стреса;
 • Управление на времето;
 • Маркетинг на таланта;
 • Управление на проблемите;
 • Асертивно поведение;
 • Разработване и управление на проекти.

назад

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай