За нас

Авангард Персонал Консултинг е компания, специализирана в сферата на управлението на човешките ресурси и организационното развитие.

Нашата мисия е да предоставяме комплексни услуги за управление и развитие на човешкия потенциал, които изцяло отговарят на потребностите на фирмите - клиенти и се базират на новостите в науката и практиката. ние сме убедени, че човешкият фактор е източник на прогреса и успеха на бизнеса.

Нашите ценности са:

 • Прозрачност за клиента в процеса на консултиране и постоянно взаимодействие с него;
 • Въвличане в процеса на консултиране на всички ресурси на нашата компания;
 • Дълбоко разбиране на проблема, който трябва да се реши;
 • Редовна отчетност на всеки етап от консултативния процес;
 • Обезпечаване на обратна връзка;
 • Абсолютна конфиденциалност на всички контакти.

Методите ни на работа се дефинират от разбирането за специфичните потребности на всяка отделна организация, нейните конкретни намерения и цели. Използваме съвременен инструментариум, адаптиран към конкретните условия.

Всеки проект се разработва специално за нуждите на поръчителя, съобразено с неговите виждания за работата на човешките ресурси, като се търси дългосрочен и траен ефект.

По време на реализиране на услугата се поддържа непрекъсната обратна връзка с поръчителя, с цел получаване на своевременна актуална информация за наблюдаваните и установяваните от експертите процеси и възможностите за предприемане на адекватни последващи действия.

Предлагани услуги:

 • Обучение на персонала - тренинги, семинари, тиймбилдинги;
 • Планиране на човешките ресурси;
 • Анализ и проектиране на длъжности;
 • Атестиране на персонал;
 • Набиране и подбор на персонал;
 • Изработване на система за управление на човешките ресурси;
 • Изграждане и сработване на екипи;
 • Консултации за организационно развитие;
 • Мотивиране и стимулиране на персонала;
 • Психологическо консултиране;
 • Персонално кариерно консултиране.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай