CommuniNations - тренинг система за транснационална комуникация

През 2008 г., обявена от Европейската общност за година на "междукултурния диалог", проектът "CommuniNations" - иновативна ICT базирана обучителна система за транснационална комуникация (програма "Учене през целия живот", секторна програма Грюндвиг, Партньорства за познание LLP/AT-430/4/08) - оказва голямо съдействие за подобряване ефективността на комуникационния процес между хора от различни страни и култури. Партниращите си организации от Австрия (OeNWE - Австрийска мрежа за икономическа етика), България (Авангард Персонал Консултинг ООД), Полша (Pusswald & Partner KEG, Spolka Komandytowa Zarobkowa) и Швейцария (IBSA - Институт за биоструктурен анализ) участват съвместно в тренинг за социални компетенции и разработват програма за транснационален европейски семинар за подобряване на уменията за междукултурна комуникация. Всеки един от партньорите, така или иначе, предлага и използва в своята практика национални програми, но в същото време и изпитва голяма нужда от стандартизирани тренинги за транснационални комуникации. Новата програма е предназначена за мениджъри, треньори, експерти от HR отдели и педагогически персонал (като първо ниво таргет група) и след това ще бъде разпространена и използвана от учащи (като второ ниво таргет група), на които им се налага да използват "интеркултурна комуникация", живеейки или работейки с хора от други страни и култури.

По време на проекта тази нова "CommuniNations" семинарна програма бе създадена като IT базиран наръчник (www.communinations.com) и представлява система от упражнения и сертификация (структура на две нива: първо ниво - за треньори, второ ниво - за учащи). Инструментите за електронно обучение, касаещи техническото съдържание, са в днешно време много разпространени, но тези, касаещи социалните компетенции - по-скоро рядкост. Проектът предлага концепцията (manual) за много иновативно ICT - базирано решение за учене и преподаване. Основната цел е създаването на ТРАНСНАЦИОНАЛЕН инструментариум относно социалните компетенции, който да може да се прилага като стандартизирана, "междукултурна", комуникационна система във всички европейски страни. Тази система е изключително практична, благодарение на упражненията; лесна за оценяване, с помощта на сертификационната система и лесно достъпна чрез интернет.

Проектът включва: провеждане на проучване за определяне на конкретните нужди на треньорите и учащите (обобщените резултати от проучването можете да разгледате тук); Организиране и провеждане на практически тренинг Structogram във всяка една от страните - партньори. След разработването на семинарната програма, упражненията и сертификационната част, се провее пилотен тренинг, който е вид оценка на свършената по проекта работа. Резултат от проекта е он-лайн наръчник, представящ новата "CommuniNations" програма, готова за инсталиране на интернет платформа. Всички партньори публикуват на техните интернет страници информация за протичането на проекта и имат възможност да използват резултатите от него по време на своите настоящи дейности. 

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай