Предоставяне на услуги за подпомагане на малък бизнес

Проектът "Предоставяне на услуги за подпомагане на малък бизнес" бе изпълнен на територията на Община Добрич - град и Добричка и е финансиран по програма Активни услуги на пазара на труда, трети цикъл, на Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.

Обща характеристика на предоставяната услуга:

Вид услуга:
1.      Семинар по предприемачество;
2.      Сименар по управление на малка фирма;
3.      Семинар за разработване и управление на проекти;
4.      Разработване на индивидуални планове за работа с всеки бенефициент;
5.      Консултантски услуги по: бизнес планиране, разработване на проекти, фирморегистриране и административни въпроси, управление на финансите и счетоводството, управление на човешки ресурси, маркетинг и реклама, юридически въпроси, информационни технологии.
6.      Мрежа за взаимна помощ.

Участниците в проекта, съвместно с експертно консултативната група, разработиха индивидуален план, основаващ се на потребностите за развитие на бизнес идея, стъпките за планиране и реализиране на собствен бизнес, както и от развитие на вече съществуващ бизнес.

Основна информация за целевата група.
Проектът бе насочен към безработни лица, мотивирани да получат услуги за стартиране на собствен бизнес и към представители на новосъздадени малки и микро фирми от Общини Добрич и Добричка.
Основни критерии за подбора на безработни лица, регистрирани в ДБТ и лица с предизвестие за освобождаване от работа като бенефициенти по проекта, бяха желанието им да стартират свой собствен бизнес, наличието на идея за собствен бизнес, както и мотивация за обучение по предприемачество и управление на малка фирма.
Микро и малки предприятия, които бяха включени като бенефициенти по проекта трябваше да са започнали дейност в последните 24 месеца (към момента на подбор на бенефициенти), да са с мотивация за обучение по предприемачество и управление на малка фирма, да декларират готовността си да разкрият работни места за регистрирани в ДБТ безработни лица (минимум 1).

Брой бенефициенти:
Бяха обучени и консултирани 20 безработни лица и 5 представители на малки и микро фирми.

Ефективност:
Три от обучените безработни лица стартираха собствен бизнес.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай