Реинтеграция на освободени офицери и сержанти

Проект "Реинтеграция на освободени офицери и сержанти". Проектът е финансиран от Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие на Р. Германия и се осъществява от Германското дружество за Техническо сътрудничество и фирма ГОПА Консултантс.

Кратко описание на проекта:

Проектът има за цел:

  • подпомагане на кадровите военнослужещи, които се освобождават от Въоръжените сили на Българската армия, при намирането на работа или стартирането на собствен бизнес;
  • създаване на 10 Информационно - консултантски бюра (ИКБ) и техническото им оборудване;
  • извършване на теоретическа и практическа подготовка на консултанти за работа в ИКБ;
  • разработване и прилагане на методика за микрокредитиране на малък и среден бизнес и стимулиране на работодатели, които назначават на работа освободени кадрови военнослужещи.

Постигнати резултати:

  • оборудване на 10 Информационно – консултантски бюра;
  • обучение на 18 консултанти по кариерно развитие;
  • консултирани 600 освободени от армията офицери и сержанти по въпросите на кариерното развитие и/или стартиране на собствен бизнес;
  • финансирани начинаещи фирми или фирми, които наемат освободени от армията военнослужещи;
  • Изготвени анализи на целевата група и анализ на пазара на труда.

Населено място: София, Сливен, Ямбол, Бургас, Хасково, Шумен и Стара Загора.

Продължителност на проекта: 20 месеца (май 2003 г. - декември 2004 г.)

Описание на предоставените услуги:
Фирмата участва като подизпълнител. Консултанти на фирмата участват при подготовката и провеждането на обучението на консултантите по кариерно развитие, в т.ч. подготовка на учебни планове, обучителни материали, провеждане на голяма част от обучителните модули и оценка на знанията.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай