Обучение на кадри за битовата газификация в Добричка област

Проект "Обучение на кадри за битовата газификация в Добричка област" финансиран по програма ФАР - Икономическо и социално сближаване. Проектът се осъществява от Центъра за професионално обучение в системата на Българска търговско промишлена палата - клон Добрич в партньорство с „Авангард Персонал Консултинг" ООД, Черноморска технологична компания АД - Варна, Търговско промишлена палата - Добрич, "Роял" ООД, "Универсал - коета" ООД.

Кратко описание на проекта:

Проектът има за цел:

  • Да преодолее разминаването между потребностите на пазара на труда от квалифицирана работна ръка в сферата на битовата газификация и готовността на обучителните институции да отговорят на тези потребности;
  • Да внесе принос в разработване на критерии и професии, свързани с потребността на труда от кадри в битовата газификация.

Местоположение: Добричка област – Общини Добрич – град, Добричка и Генерал Тошево.

Продължителност на проекта: 11 месеца (декември 2003 г. - октомври 2004 г.)

Постигнати резултати по проекта:

  • 45 трайно безработни младежи, получиха квалификация в професия, която предвид търсенето на такива специалисти, ги прави конкурентноспособни на пазара на труда;
  • след приключване на проекта 20 от тях си намериха работа по усвоената специалност, а останалите в близките три месеца;
  • създаване и тестване в рамките на проекта на учебна  програма;
  • издаване на учебни помагала;
  • оборудване на лаборатория за производствената практика.

Описание на предоставените по проекта услуги:

„Авангард Персонал Консултинг" ООД е партньор по този проект. Ангажиментите в проекта се изразяват в следното: участие в PR дейностите на проекта; проучване съществуващата практика в България по отношение на подбор и обучение на кадри в газовата промишленост; осъществяване на окончателния подбор за  включване в обучение; подготовка и провеждане на модули "Адаптация и мотивация на безработни" и "Умения за представяне пред работодател"; разработване на "Наръчник за активно търсещи работа" с насоченост към газовия бранш; подготовка на тестове, анкети, оценъчни листове.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай