Овластяване на жените

Проект „Овластяване на жените“ се изпълнява в рамките на Ключова дейности 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ - КД 204 „Стратегически партньорства в областта на образованието на възрастни“ и е финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Партньори по проекта са:
Координатор: ZWIĄZEK CENTRALNY DZIELA KOLPINGA W POLSCE - Полша
Партньори: KOLPING DRUSTVO SRBIJE – Сърбия
ORGANIZATIA CENTRALA A FAMILIILOR KOLPING DIN ROMANIA – Румъния
AVANGARD PERSONAL CONSULTING – България

Цели на проекта:
 • Партньорите по проекта, чрез обмен на добри практики, да допринесат за и улеснят жените от уязвимите групи в обществото и на пазара на труда да придобият и развият своите основни умения и ключови компетентности.
 • В рамките на планираните проектни дейности, партньорите искат да дадат гласност за положението на жените от Югоизточна Европа, които са с ниско образование, безработни или работят с ниско заплащане.

Целева група:
 • Преки бенефициенти на проекта са членове, служители и доброволци в участващите партньорски организации, които работят с и се интересуват от положението на жените на пазара на труда и в обществото.
 • Непреки бенефициенти са жените, които получават подкрепа в рамките на проекта чрез  дейности и предложения, подготвени за тях в рамките на международното партньорство.

Работни теми на партньорските срещи:
 • Овластяване на жени от селските райони и добри практики на успешни жени, участващи в различни програми – Март/Април 2022 – Сърбия;
 • Успехът на социално предприятие, фокусиран върху жените със социални затруднения – Май/Юни 2022 – Румъния;
 • Устойчивост на стартиращи предприятия, ръководени от жени – Юли/Август 2022 – България;
 • Комплексна подкрепа в търсенето на работа и кариерно консултиране за дълготрайно безработни жени – м. Октомври 2022 г – Полша.

Очаквани резултати по време на изпълнението на проекта:
 • Разработени за всяка партньорска среща 4 учебни програми и образователни материали, описващи най-добри практики по четирите избрани работни теми;
 • Дигитални материали от онлайн конференциите, организирани от партньорите по проекта, чрез използване на иновативни ИКТ инструменти;
 • 4 заключителни събития, организирани от всеки партньор на национално ниво;
 • Онлайн разпространение на информация в социалните медии и на интернет страниците на партньорите;
 • Включени около 10-11 участници във всяка партньорска среща;
 • Включени около 20 участници във всяко заключително събитие.

Очаквани резултати в края на проекта:
 • Разработен материал „Women in Power – успешни истории на жени и техния начин за овластяване и достигане до заетост“ – отворен обучителен ресурс (OER);
 • Нови или наскоро концептуализирани примери за начини за повишаване на квалификацията на жени, сблъскващи се с различни социални пречки, от различни страни, региони – разработване на наръчник, който да може да се използва от други институции и организации от Европа, работещи с жени от уязвимите групи.

Период на изпълнение на проекта:
01.12.2020 г. – 31.12.2022 г.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай