Програма за контрол на ХИВ инфекцията чрез образование - PICTE-HIV

PICTE-HIV е образователен проект, насочен към деца, младежи, учители и здравни специалисти, и има за цел:
  • Насърчаване на здравословното поведение и нагласи сред младите хора; повишаване на знанията им за инфекциозните болести.
  • Разработване и прилагане на програма за здравно образование, насочена към превенция на ХИВ/СПИН. Създаване на Наръчник с добри практики за преподаватели и специалисти, работещи по тези въпроси.
  • Насочване на вниманието на преподаватели и здравни специалисти към важността на сексуалното образование в превантивен план.
  • Подобряване на качеството на образователните практики в областта на сексуалното образование.
  • Насърчаване на сътрудничеството между различни организации от различни страни в различни области на интервенция (неправителствени и публични организации, компании).
Организации - партньори по проекта:
Продължителност на проекта: 09.2018 - 10.2019

Повече информация можете да намерите на сайта на проекта: тук

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай