Програма за контрол на ХИВ инфекцията чрез образование - PICTE-HIV

PICTE-HIV е образователен проект, насочен към деца, младежи, учители и здравни специалисти, и има за цел:
  • Насърчаване на здравословното поведение и нагласи сред младите хора; повишаване на знанията им за инфекциозните болести.
  • Разработване и прилагане на програма за здравно образование, насочена към превенция на ХИВ/СПИН. Създаване на Наръчник с добри практики за преподаватели и специалисти, работещи по тези въпроси.
  • Насочване на вниманието на преподаватели и здравни специалисти към важността на сексуалното образование в превантивен план.
  • Подобряване на качеството на образователните практики в областта на сексуалното образование.
  • Насърчаване на сътрудничеството между различни организации от различни страни в различни области на интервенция (неправителствени и публични организации, компании).
Организации - партньори по проекта:
Продължителност на проекта: 09.2018 - 10.2019

Повече информация можете да намерите на сайта на проекта: тук

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай