Активно гражданство чрез превръщането на ученето през целия живот за възрастните хора в реалност

Проектът „Активно гражданство чрез превръщането на ученето през целия живот за възрастните хора в реалност” събира 5 партньори от Полша, Словения, Словакия, Германия и България в стратегическо партньорство.

Основната цел на проекта е да подкрепя възрастни хора (60+) в придобиването и развитието на ключови компетенции, с цел насърчаване на социално-образователното и личностното им развитие, както и участието им в гражданския и социалния живот.

Конкретните цели на проекта са:
  • споделяне на информация и идеи за образованието на възрастните хора и идеята за учене през целия живот;
  • развитие на подходящи и висококачествени умения и компетенции;
  • разширяване и развитие на компетенциите на преподавателите, включително чрез ефективно използване на ИКТ;
  • разработване на идеи за програми и учебни материали;
  • борбата с изолацията на възрастните хора, като им се даде възможност да вземат активна роля в обществения живот;
  • развиване на партньорства между учебни институции с цел насърчаване на ученето през целия живот и подобряване на качеството и ефективността на предлаганите услуги.

Организации - партньори по проекта:
Продължителност на проекта: 12.2018 – 12.2021

Facebook: ActiveSeniors


Партньорски срещи:
Обучителна визита:

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай