Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм

Наименование на проекта: "Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие".

Период на изпълнение: 2010 год.

Клиент: Община Крушари

Ролята на "Авангард Персонал Консултинг" ООД в проекта:

  • Организиране и провеждане на обучение на тема "Методология и проучване на най-добри практики и benchmarking анализи в сферата на туризма" за 30 общински служители и социално-икономическите им партньори от общините Крушари и Тервел съвместно с представители на партньорската община по проекта - Община Ефкарпия, Гърция

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай