Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система

Наименование на проекта: "Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Период на изпълнение: 2009 - 2010 г.

Клиент: Община Добричка

Роля на "Авангард Персонал Консултинг" ООД по проекта:

  • Провеждане на семинар за 18 директори на училища от Община Добричка - Цел: да се подготвят директорите като заинтересована страна за подкрепа при професионалното ориентиране на учениците.
  • Провеждане на семинари за 150 родители на деца от училищата-партньори - Цел: да се подготвят родителите като най-важната страна за предлагане на адекватна подкрепа за професионалното ориентиране на децата.
  • Провеждане на семинари за 36 учители, работещи в училищата-партньори по проекта - Цел: да се подготвят учителите за подпомагане на учениците при избора на подходяща професия и места за обучение.
  • Организиране и провеждане на "Панаир на професиите" - Цел: да се запознаят включените в проекта ученици с голям брой професии и да разговарят с представители на съответните професии.
  • Разработване и провеждане на психологически тестове и индивидуални интервюта с 800 деца - Цел: да се определят индивидуалните потребности и базисни възможности за професионална пригодност на учениците, застрашени от отпадане от училищната образователна система.
  • Разработване и провеждане на интервюта с родителите на тестваните деца - Цел: да се определят нагласите на родителите за професионалната реализация на децата им. 
  • Съставяне на наръчник за ученици и родители "Пътеводител в света на професиите" - комплект материали (под формата на работна тетрадка), който да се използва в целенасочената работа при изготвяне на кариерни планове, запознаване с различните професии и определянето на подходящи професионални области, избора на подходящо обучение, което да помогне на учениците да постигнат желаното професионално развитие.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай