Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система

Наименование на проекта: "Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Период на изпълнение: 2009 - 2010 г.

Клиент: Община Добричка

Роля на "Авангард Персонал Консултинг" ООД по проекта:

  • Провеждане на семинар за 18 директори на училища от Община Добричка - Цел: да се подготвят директорите като заинтересована страна за подкрепа при професионалното ориентиране на учениците.
  • Провеждане на семинари за 150 родители на деца от училищата-партньори - Цел: да се подготвят родителите като най-важната страна за предлагане на адекватна подкрепа за професионалното ориентиране на децата.
  • Провеждане на семинари за 36 учители, работещи в училищата-партньори по проекта - Цел: да се подготвят учителите за подпомагане на учениците при избора на подходяща професия и места за обучение.
  • Организиране и провеждане на "Панаир на професиите" - Цел: да се запознаят включените в проекта ученици с голям брой професии и да разговарят с представители на съответните професии.
  • Разработване и провеждане на психологически тестове и индивидуални интервюта с 800 деца - Цел: да се определят индивидуалните потребности и базисни възможности за професионална пригодност на учениците, застрашени от отпадане от училищната образователна система.
  • Разработване и провеждане на интервюта с родителите на тестваните деца - Цел: да се определят нагласите на родителите за професионалната реализация на децата им. 
  • Съставяне на наръчник за ученици и родители "Пътеводител в света на професиите" - комплект материали (под формата на работна тетрадка), който да се използва в целенасочената работа при изготвяне на кариерни планове, запознаване с различните професии и определянето на подходящи професионални области, избора на подходящо обучение, което да помогне на учениците да постигнат желаното професионално развитие.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай