Създаване и внедряване на система за развитие на ЧР

Наименование на проекта: Квалификация и развитие на човешките ресурси - инвестиции за устойчива заетост в "Еве - Стратиев" ЕООД, финансиран по програма PHARE2006 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта".

Период на изпълнение: 2009 год.

Роля на "Авангард Персонал Консултинг" ООД в проекта:

  • Работа по създаване и внедряване на Система за развитие на човешките ресурси, включваща: консултации в областта на управление на ЧР; анализ на специфичните нужди; анализ на необходимостта от разработване на стратегия; анализ на ЧР в организацията; стратегически и оперативни цели и задачи; визия и принципи; основни дейности за реализиране на стратегията; прилагане и отчитане на изпълнението на стратегията: фактори за успех, актуализация, индикатори за успех; ефективни методи за планиране на ЧР, подбор на персонал; програма за социализация на новоназначени служители, обучение и развитие; гъвкава организация на работното време; оценка на персонала, възнаграждение, системи за оценка и заплащане на служителите; възлагане на задачи и делегиране на отговорности; комуникация вътре във фирмата, мотивиране на персонала, управление на конфликтите; развитие на корпоративна култура у персонала, атмосфера на лидерство в организацията. 

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай