Мобилизиране на ресурси, насочени към партньорство между родители и училище

Наименование на проекта: "Мобилизиране на реусрси, насочени към партньорство между родители и училище".

Период на изпълнение: 2009 год.

Клиент: СОУ "Найден Геров", гр. Варна

Роля на "Авангард Персонал Консултинг" ООД в проекта:

  • Провеждане на обучение на класни ръководители с основни акценти: ежедневно срещани трудности в работата на класния ръководител, прилагане на нетрадиционни методи в общуването с родители и ученици, знания и умения за лично усъвършенстване и професионално съхраняване.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай