Европа директно Добрич

Наименование на проекта: "Европа директно Добрич"; дейност: "Проучване сред жителите на област Добрич за нагласи към ЕС две години след приемането и Избори за Европейски парламент".

Период на изпълнение: 2009 г.

Клиент: Бизнес център Добрич

Роля на Авангард Персонал Консултинг" ООД в проекта:

  • Разработване на теоретичен модел за "Проучване сред жителите на област Добрич за нагласи към ЕС две години след приемането и Избори за Европейски парламент";
  • Емпирично проучване на терен на населението на област Добрич над 18 години с капацитет 500 човека за определяне на нагласи и очаквания от ЕС, отношение към изборите за Европейски парламент;
  • Обобщаване на данните и статистическа обработка на информацията;
  • Изготвяне на аналитичен доклад за нагласите и очакванията от ЕС.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай