Проучване и атестиране на персонал

Наименование на проекта: Провеждане на проучване и атестиране на персонала, работещ в 8 СОУ с преподаване на чужди езици "Ал. Пушкин", гр. Варна.

Период на изпълнение: 2008 - 2009 г.

Клиент: 8 СОУ с преподаване на чужди езици "Ал. Пушкин", гр. Варна.

Роля на "Авангард Персонал Консултинг" в проекта:

  • Съставяне, организиране и провеждане на анкета за проучване удовлетвореността на персонала, работещ в училището; изготвяне на обобщение и анализ на резултатите.
  • Атестиране на непреподавателския персонал: изготвяне съдържанието на атестационните карти, атестиране на персонала, изготвяне на предложения за текущи и крайни оценки, представяне на финален отчет пред възложителя.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай