Проучване и атестиране на персонал

Наименование на проекта: Провеждане на проучване и атестиране на персонала, работещ в 8 СОУ с преподаване на чужди езици "Ал. Пушкин", гр. Варна.

Период на изпълнение: 2008 - 2009 г.

Клиент: 8 СОУ с преподаване на чужди езици "Ал. Пушкин", гр. Варна.

Роля на "Авангард Персонал Консултинг" в проекта:

  • Съставяне, организиране и провеждане на анкета за проучване удовлетвореността на персонала, работещ в училището; изготвяне на обобщение и анализ на резултатите.
  • Атестиране на непреподавателския персонал: изготвяне съдържанието на атестационните карти, атестиране на персонала, изготвяне на предложения за текущи и крайни оценки, представяне на финален отчет пред възложителя.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай