Обучение

Авангард Персонал Консултинг предлага  различни програми за обучение за успеха на  Вашия бизнес.

Методът  ни на работа се дефинира от разбирането за специфичните особености на всяка отделна компания и конкретните намерения и цели за изпълнение.
Ние предлагаме обучения, които проектираме съвместно с компанията - клиент, съобразявайки се изцяло с конкретните потребности. В рамките на обучението разчитаме на учене чрез опита, преживяванията и динамиката на групата. Груповият опит има за цел да създаде възможност на индивидите да проучват своето поведение, да дават и получават обратна връзка, да експериментират с ново поведение, да развиват опознаване и приемане на себе си и на другите.

След одобряване на офертата ни за обучение в следната последователност:

1. Диагностика на потребностите от обучение:

  • извършване на проучване, съобразно желанието на възложителя;
  • анализ на резултатите от проучването;
  • формулиране на заданието за обучение.

2. Подготовка на обучението
След анализиране на потребностите от обучението се определят целите и модулите за изпълнение на учебната програма. Изготвя се и подробна програма за изпълнение на обучението.

3. Провеждане на обучението
Обучението се провежда в съответствие с утвърдената програма на индивидуално или групово въздействие на базата на интерактивни форми, носещи позитивни емоции. Прилагат се различни форми на изпълнение: ролеви игри, симулации, изучаване на казуси, групови дискусии, работа в малки и големи групи и др.

4. Анализ на обучението
Ние изготвяме анализ с приложен статистически материал за оценка на постигнатия напредък, както и препоръки за по-нататъшна работа.

Примерни обучителни модули

Тиймбилдинги

Програма на отворени обучения

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай