Примерни модули

Програми за лидерство и управление:

 • Лидерски роли и управленски умения;
 • Водене на работни срещи и съвещания;
 • Управление на конфликти;
 • Лидерство и мотивация.

Програми за работа в екип:

 • Развитие на уменията за работа в екип;
 • Повишаване на екипната ефективност;
 • Укрепване на колективи.

Програми за обслужване на клиенти:

 • Обслужване на клиенти;
 • Комуникация с клиенти;
 • Умения за комуникация по телефон.

Програми за търговски умения:

 • Умения за продажби;
 • Удоволствието да продаваш.

Програми за умения за преговаряне:

 • Умения за водене на преговори;
 • Тактики при воденето на преговори;
 • Умения за разрешаване на конфликти.

Програми за комуникация и презентационни умения:

 • Ефективната комуникация;
 • Развитие на уменията за презентиране;
 • Фасилитиране на групови дискусии.

Програми за управление на човешките ресурси:

 • Пазар на труда и стратегии за търсене;
 • Умения за водене на интервю за подбор.

Други:

 • Управление на стреса;
 • Управление на времето;
 • Маркетинг на таланта;
 • Управление на проблемите;
 • Асертивно поведение;
 • Разработване и управление на проекти.

назад

Актуално

RSS
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай