Примерни модули

Програми за лидерство и управление:

 • Лидерски роли и управленски умения;
 • Водене на работни срещи и съвещания;
 • Управление на конфликти;
 • Лидерство и мотивация.

Програми за работа в екип:

 • Развитие на уменията за работа в екип;
 • Повишаване на екипната ефективност;
 • Укрепване на колективи.

Програми за обслужване на клиенти:

 • Обслужване на клиенти;
 • Комуникация с клиенти;
 • Умения за комуникация по телефон.

Програми за търговски умения:

 • Умения за продажби;
 • Удоволствието да продаваш.

Програми за умения за преговаряне:

 • Умения за водене на преговори;
 • Тактики при воденето на преговори;
 • Умения за разрешаване на конфликти.

Програми за комуникация и презентационни умения:

 • Ефективната комуникация;
 • Развитие на уменията за презентиране;
 • Фасилитиране на групови дискусии.

Програми за управление на човешките ресурси:

 • Пазар на труда и стратегии за търсене;
 • Умения за водене на интервю за подбор.

Други:

 • Управление на стреса;
 • Управление на времето;
 • Маркетинг на таланта;
 • Управление на проблемите;
 • Асертивно поведение;
 • Разработване и управление на проекти.

назад

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай